• Përse ndiheni mirë kur këndoni në veturë?

    • November 02, 2018 16:00

    Me siguri se e keni përjetuar euforinë e të hipurit në veturë pas një dite të gjatë me punë, duke e lëshuar këngën e preferuar dhe duke performuar sikurse të ishit në ndonjë fes...

  • “Seksi i Dytë”

    • November 02, 2018 04:00

    Gratë, ashtu si edhe burrat, kanë energji por jo pa kufi. Ato si qenie tokësore kanë kufizime të njohura fizio-psikologjike. (Simone de Beauvoir)