• Panelet solare të qelqta për gjithë kulmin

    • March 11, 2019 17:30

    Kompania “Tesla” prodhon dhe shet linjën e vet të paneleve solare, të cilën e ka kombinuar me sistemin vetjak për ruajtje energjie Ekipi i hulumtuesve të Universitetit në...