• Gurët në veshka shfaqen pa paralajmërim

    • November 30, 2018 07:30

    Prania e gurit zbulohet me ultrazë, derisa zalli më së shpeshti diagnostikohet me fotografim rëntgeni. Për eliminimin e zallit dhe gurit më e rëndësishme është që të pihet sasi...

  • Hëna e plotë çrregullon shëndetin

    • November 29, 2018 20:00

    Gravitacioni i Hënës në ndërrime të ndryshme në masë të dukshme ndikon në shëndetin e njerëzve. Kjo ka të bëjë posaçërisht me të sëmurët nga veshkat, te të cilët është tr...