• Çfarë do të thotë të jesh person i turpshëm

    • October 17, 2018 06:31

    Nga ata të cilët kurrë nuk i ulin sytë apo nuk kërcasin gishtat nga sikleti. Ose ata që nuk pengohen me fjalë ose qe nuk e fërkojnë hundën në përpjekje për të devijuar vëmendjen...