• Transplanti me i çuditshëm i bërë ndonjëherë

    • March 11, 2019 16:31

    Rëndësia e pranisë së viruseve dhe bakterieve në biomin tonë është e madhe, sepse ndikon në sistemin imun, peshën dhe ndryshimet emocionale të njeriut.  Janë bërë shumë studime...