Moteli që humbi klientin e rregullt 74 vjeçar, po shkon drejt falimentimit

  • April 01, 2019 09:58
  • Satirë

Ishte 74 vjeçar, por mjaft hiperaktiv. Vdiq në betejë me dhipin duke mos u dorëzuar deri në momentin kur më nuk kishte ajër që të vazhdonte të mbetej pjesë e kësaj bote.

Vdekja e tij duket se po i kushton mjaft shumë këtij moteli, i cili ngeli pa klientin e tij të rregullt. Madje, kjo gjë e ka zhytur këtë vend pushimi dhe veprimi në telashe financiare.

Vetëm një javë pasi humbi si klient 74 vjeçarin, moteli ka marrë rrugën drejt falimentimit. Kjo gjë është çështje ditësh dhe shumë shpejt mund ta shohim që moteli aktual ta këtë në xhama një letër ku njoftohet se “jepet me qera”.

Lajmet në rubrikën "Satirë" janë lajme satirike, dhe si të tilla në shumicën e rasteve janë lajme të sajuara dhe jo të vërteta.

Loading...