• Panelet solare të qelqta për gjithë kulmin

    • March 11, 2019 17:32

    Kompania “Tesla” prodhon dhe shet linjën e vet të paneleve solare, të cilën e ka kombinuar me sistemin vetjak për ruajtje energjie Ekipi i hulumtuesve t...

  • Si t’i përmirësoni aftësitë analitike

    • March 11, 2019 17:32

    Aftësitë analitike nuk mësohen në shkollë. Por, kjo aftësi vërtet se ndikon në suksesin tuaj kur ballafaqoheni me “botën e vërtetë”. Çfarë e afro...