• Vozitja e gjatë ulë inteligjencën tuaj

    • November 05, 2018 19:00

    Në ditët e sotme gati çdo njëri vozitë një veturë. Por dikujt i bie të vozisë më tepër për shkak të punës, apo edhe për shkak se jeton në një qytet që k...