• Rosa ‘dado’ u kujdes për 51 zogj të vegjël

    • June 18, 2018 09:32

    Të jesh prind për herë të parë është shumë stresuese dhe të kesh dikë që kujdeset së paku ndonjëherë për fëmijët, është një lehtësim shumë i madh. E një...

  • Përse shenja STOP ka tetë kënde?

    • June 18, 2018 06:32

    Shenja e parë STOP ka qenë e vogël, e bardhë dhe katror, ngjashëm me shenjën e sotme të kuqe me të cilën jemi mësuar Në fillim të shekullit të 20-të, rr...