• Monografi me vlera të veçanta

    • October 08, 2018 09:31

    Monografia Abdurrahim Buza, hartuar nga Prof. Tahir Emra, Anëtar i Rregultë i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, mbi jetën dhe krijimtarinë artistike pikturale të doa...

  • “Thundra” së shpejti para publikut

    • October 06, 2018 18:00

    Filmi i shkurtër “Thundra” pasqyron ditët e para të pasluftës në Kosovë, në mënyre të veçante i trajton përfituesit e luftës që pas përfundimit të luftës në emër te UÇK-se dhe n...